Αξιολόγηση Χρήστη: / 1
ΧείριστοΆριστο 

sb_biomhxanika_1ΕΛΛΑΔΑ - ΔΙΣΤΟΜΟ

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. (S&B) και Ελληνικοί Βωξίτες Ελικώνος – Γ.Λ. Μπάρλος Α.Β.Ε.Μ.Ε. (ΒΕ), θυγατρικής κατά 100% της S&B, στις συνεδριάσεις τους την 18/12/2012 και 28/12/2012 αποφάσισαν, αντιστοίχως, την απόσχιση του κλάδου βωξίτη της S&B και την εισφορά του στη ΒΕ.

Η απόσχιση αυτή αποτελεί εσωτερική αναδιάρθρωση η οποία εξυπηρετεί τον εξορθολογισμό της δομής του ομίλου και δεν θα επηρεάσει τα μεγέθη του.

Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ισολογισμού ορίσθηκε η 31/12/2012, ενώ η απόσχιση και εισφορά του κλάδου βωξίτη της S&B θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 και του Κ.Ν.2190/1920.

Με βάση τα στοιχεία της τελευταίας οικονομικής χρήσης του 2011, ο κύκλος εργασιών του αποσχιζόμενου κλάδου αντιπροσωπεύει ποσοστό μικρότερο του 30% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του Ομίλου, συγκεκριμένα 7,2%. Συνεπώς, η απόσχιση δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χ.Α. για έκδοση πληροφοριακού σημειώματος.


 

sofokleous10.gr